Srdce - anatómia, význam, choroby

Srdce

Každý vieme, že srdce je jeden z najdôležitejších orgánov v našom tele. Prečo tomu tak je a ako môžem napomôcť udržiavanie zdravého srdca? To a viac informácií nájdete v tomto článku.

Tereza Hoffmannová

Tereza Hoffmannová

Biologický specialista

Zdieľajte článok:

Srdce - anatómia, význam, choroby

Srdce je hlavným orgánom kardiovaskulárneho systému, siete krvných ciev, ktorá pumpuje krv do celého tela. Spolupracuje aj s ďalšími telesnými systémami a riadi srdcovú frekvenciu a krvný tlak. Rodinná anamnéza, osobná zdravotná história a životný štýl ovplyvňujú, ako dobre srdce funguje.

 

Čo je srdce?

Srdce je orgán veľkosti päste, ktorý pumpuje krv do celého tela. Je to základný orgán obehového systému. Srdce obsahuje štyri hlavné časti tvorené svalstvom a poháňané elektrickými impulzmi. Mozog a nervový systém riadi funkciu srdca.

 

Srdce sa nachádza v prednej časti hrudníka, mierne za hrudnou kosťou a vľavo od nej a je chránené hrudným košom. Je umiestnené medzi pravou a ľavou pľúca, pričom ľavá pľúca je o niečo menšia, aby bolo pre srdce v ľavej časti hrudníka dosť miesta.

 

Steny srdca sa skladajú z troch vrstiev. Strednú vrstvu, nazývanú myokard, tvorí z veľkej časti srdcový sval. Je tiež najhrubšia zo všetkých troch vrstiev. Srdcová svalovina je zvláštny typ svalového tkaniva, ktorý sa nachádza iba v srdci. Koordinované sťahy srdcovej svaloviny, ktoré sú riadené špeciálnymi bunkami zvanými kardiostimulátormi, umožňujú, aby srdce pumpovalo krv ako jeden funkčný celok.

 

Vnútri srdca sú štyri komory. Horné dve komory sa nazývajú predsiene. Predsiene prijímajú krv z ostatných častí tela. Spodné dve sa nazývajú komory. Tie prečerpávajú krv do ostatných častí tela. Z tohto dôvodu sú steny komôr silnejšie a obsahujú viac srdcového svalu. Vnútro srdca obsahuje aj štruktúry zvané chlopne, ktoré pomáhajú udržiavať krv v správnom smere.

 

srdce anatómia

 

Steny srdca

Srdcové steny sú svaly, ktoré sa sťahujú a uvoľňujú, aby rozvádzali krv do celého tela. Srdcové steny majú tri vrstvy endokard (vnútorné), myokard (stredné) a epikard (vonkajšie). Vrstva svalového tkaniva zvaná prepážka rozdeľuje srdcové steny na ľavú a pravú stranu.

 

Strednú vrstvu, nazývanú myokard, tvorí z veľkej časti srdcový sval. Je tiež najhrubšia zo všetkých troch vrstiev. Epikard je jednou z vrstiev osrdcovníka. Osrdcovník je ochranný vak, ktorý pokrýva celé srdce. Vytvára tekutinu, ktorá premazáva srdce a zabraňuje jeho treniu o ostatné orgány.

 

Srdcové komory

Srdce sa delí na štyri komory. Dve komory sú hore (predsiene, množné číslo átria) a dve dole (komory), po jednej na každej strane srdca.

 • Pravá predsieň - dve veľké žily privádzajú krv chudobnú na kyslík do pravej predsiene. Horná dutá žila privádza krv z hornej časti tela. Dolná dutá žila privádza krv z dolnej časti tela. Potom pravá sieň prečerpáva krv do pravej komory.

 • Pravá komora - dolná pravá komora pumpuje krv chudobnú na kyslík do pľúc prostredníctvom pľúcnej tepny. Pľúca dopĺňajú krv kyslíkom.

 • Ľavá predsieň - potom, čo pľúca doplnia krv kyslíkom, pľúcne žily odvádzajú krv do ľavej predsiene. Táto horná komora prečerpáva krv do ľavej komory.

 • Ľavá komora - ľavá komora je o niečo väčšia ako pravá. Čerpá krv bohatú na kyslík do zvyšku tela.

 

Krvné cievy

Srdce prečerpáva krv tromi typmi ciev. Tepny privádzajú krv bohatú na kyslík zo srdca do tkanív tela. Výnimkou sú pľúcne tepny, ktoré vedú do pľúc. Žily privádzajú krv chudobnú na kyslík späť do srdca. Kapiláry sú malé krvné cievy, v ktorých si telo vymieňa krv bohatú na kyslík a krv chudobnú na kyslík.

 

Srdce dostáva živiny prostredníctvom siete vencovitých tepien. Tieto tepny prebiehajú pozdĺž povrchu srdca. Slúži samotnému srdcu.

 • Ľavá vencovitá tepna - delia sa na dve vetvy (okružnú tepnu a ľavú prednú zostupnú tepnu).

 • Obvodová tepna - privádza krv do ľavej predsiene a do bočnej a zadnej časti ľavej komory.

 • Ľavá predná zostupná tepna - Zásobuje krvou prednú a dolnú časť ľavej komory a prednú časť septa.

 • Pravá vencovitá tepna - Zásobuje krvou pravú sieň, pravú komoru, spodnú časť ľavej komory a zadnú časť septa.

 

koronárne tepny

 

Srdcové chlopne

Srdcové chlopne sú ako dvere medzi srdcovými komorami. Otvárajú sa a zatvárajú, aby umožnili prietok krvi. Atrioventrikulárne chlopne sa otvárajú medzi hornou a dolnou srdcovou komorou. Patria medzi ne:

 • Trikuspidálna chlopňa (trojcípa) - medzi pravou predsiení a pravou komorou.
 • Mitrálna chlopňa (dvojcípa) - medzi ľavou sieňou a ľavou komorou.

Polomesiacovité chlopne sa otvárajú, keď krv vyteká z komôr. Patria medzi ne:

 • Aortálna chlopňa - otvára sa, keď krv vyteká z ľavej komory do aorty (tepny, ktorá privádza do tela krv bohatú na kyslík).
 • Pľúcna chlopňa - otvára sa, keď krv prúdi z pravej komory do pľúcnych tepien (jediné tepny, ktoré privádzajú krv chudobnú na kyslík do pľúc).

chlopne

srdcové chlopne

 

Význam srdca

Srdce je absolútne nevyhnutné pre celkové zdravie a funkciu tela. Bez čerpacej činnosti srdca by sa krv nemohla pohybovať obehovým systémom a ostatné orgány a tkanivá tela by nemohli správne fungovať.

 

Hlavnou funkciou srdca je rozvádzať krv po celom tele. Srdce tiež riadi rytmus a rýchlosť srdcovej frekvencie a udržuje krvný tlak. Krv zásobuje bunky a tkanivá tela životne dôležitým kyslíkom a živinami. Okrem toho sú krvou odvádzané aj odpadové produkty, ako je oxid uhličitý, ktoré sú z tela vylučované.

 

Cesta krvi srdcom

Krv chudobná na kyslík z tkanív tela vstupuje do pravej srdcovej siene veľkými žilami, hornou a dolnou dutou žilou. Potom sa krv presúva z pravej predsiene do pravej komory. Ďalej je prečerpaná do pľúc, kde prijíma čerstvý kyslík a zbavuje sa oxidu uhličitého. Krv bohatá na kyslík vracia z pľúc do srdca v ľavej sieni.

 

Z ľavej predsiene sa potom krv presunie do ľavej komory, odkiaľ je veľkou tepnou zvanou aorta vypumpovaná von zo srdca. Krv bohatá na kyslík teraz môže cestovať po celom tele.

 

Ako bije srdce?

Srdce bije v priemere 100 000-krát denne a trikrát za minútu prekrví celé telo. Srdcový cyklus, známy tiež ako srdcový tep, začína zhromažďovaním odkysličenej krvi v pravej sieni. Predsiene a komory spolupracujú, striedavo sa sťahujú a uvoľňujú, aby srdce bilo a pumpovalo krv. Srdcový tep je spúšťaný elektrickými impulzmi, ktoré prechádzajú špeciálnou cestou cez srdce.

 

Impulz začína v malom zväzku špecializovaných buniek zvanom SA uzol (sinoatriálny uzol) v pravej sieni. Tento uzol je známy ako prirodzený kardiostimulátor srdca. Elektrická aktivita sa šíri stenami predsiení a spôsobuje ich sťahovanie.

 

Zhluk buniek v strede srdca medzi predsieňami a komorami, AV uzol (atrioventrikulárny uzol), je ako brána, ktorá spomaľuje elektrický signál pred jeho vstupom do komôr. Toto oneskorenie dáva predsieniam čas na kontrakciu skôr ako komorám. Hisova-Purkyňova sieť je dráha vlákien, ktorá vysiela impulz do svalových stien komôr a spôsobuje ich kontrakciu.

 

Normálna kľudová tepová frekvencia sa u dospelých pohybuje medzi 60 a 100 údermi za minútu (bpm). Všeobecne platí, že nižšia tepová frekvencia v pokoji znamená efektívnejšiu funkciu srdca a lepšiu kardiovaskulárnu kondíciu. Napríklad dobre trénovaný športovec môže mať normálnu pokojovú tepovú frekvenciu blížiacu sa 40 tepom za minútu. Ak ste úzkostní alebo vzrušení, môže sa srdcová frekvencia zvýšiť. Viac o tepovej frekvencii tu.

 

TIP: Brazílsky výskum z roku 2018 dokázal, že kanabinoidy majú antistresový účinok.

 

 

Ako srdce spolupracuje s ostatnými orgánmi?

Srdce spolupracuje s ďalšími telesnými systémami, ktoré riadia srdcovú frekvenciu a ďalšie telesné funkcie. Ide predovšetkým o nervový a endokrinný systém. Nervový systém pomáha riadiť srdcovú frekvenciu.

 

Vysiela signály, ktoré srdcu hovoria, aby bilo pomalšie v pokoji a rýchlejšie pri záťaži. Endokrinný systém vysiela hormóny. Tieto hormóny hovoria cievam, aby sa stiahli alebo uvoľnili, čo ovplyvňuje krvný tlak. Hormóny zo štítnej žľazy môžu tiež ovplyvňovať rýchlosť bitia srdca.

 

Diastola, systola a krvný tlak

Každý srdcový tep má dve časti diastolu a systolu. Keď si človek meria krvný tlak, prístroj udáva vysoké a nízke číslo. Vysoké číslo je systolický krvný tlak a nižšie číslo je diastolický krvný tlak.

 

Diastola - komory sa uvoľňujú a plnia krvou, zatiaľ čo predsiene sa sťahujú a vyprázdňujú všetku krv do komôr.

Systola - komory sa sťahujú a vypudzujú krv zo srdca, zatiaľ čo predsiene sa uvoľňujú a opäť sa plnia krvou.

 

Systolický tlak - ukazuje, aký tlak vytvára krv na steny tepny počas systoly.

Diastolický tlak - ukazuje, aký tlak je v tepnách počas diastoly.

 

tlak srdca

 

Stavy, ktoré ovplyvňujú srdce

Existuje mnoho stavov, ktoré môžu ovplyvniť srdce. Nižšie sa zoznámime s niektorými z nich.

 

Ochorenie vencovitých tepien

K ochoreniu koronárnych tepien dochádza, keď je narušené zásobovanie tkanív srdca krvou. Dochádza k nej, keď sa na stenách tepien zásobujúcich srdce krvou hromadí voskovitá látka zvaná plak, ktorá ich zužuje alebo dokonca upcháva.

 

Medzi rizikové faktory patrí napríklad vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak a rodinná anamnéza. Ľudia s ischemickou chorobou srdca sú ohrození ďalšími srdcovými ochoreniami, ako je srdcový infarkt, srdcové zlyhanie a arytmia.

 

Medzi príznaky môže patriť angina pectoris, čo je pocit bolesti, tlaku alebo napätia, ktorý sa objavuje pri fyzickej aktivite. Obvykle začína na hrudi a môže sa rozšíriť do ďalších oblastí, ako sú paže, čeľusť alebo chrbát. Medzi ďalšie príznaky môže patriť napríklad únava a nervozita. Liečba závisí od závažnosti stavu a môže zahŕňať lieky, chirurgický zákrok a zmenu životného štýlu.

 

Vysoký krvný tlak

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na steny tepien. Pokiaľ je krvný tlak príliš vysoký, môže byť nebezpečný a vystavuje vás riziku srdcového ochorenia alebo mŕtvice. Medzi rizikové faktory vysokého krvného tlaku môžu patriť rodinná anamnéza, obezita, chronické ochorenia ako je cukrovka.

 

Vysoký krvný tlak často nemá žiadne príznaky, takže je často zistený pri bežnej návšteve lekára. Lieky a zmena životného štýlu ho môžu zvládnuť. Viac o vysokom krvnom tlaku nájdete tu.

 

srdce

 

Arytmia

K arytmii dochádza, keď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Arytmiu môže spôsobiť mnoho vecí, napríklad poškodenie alebo zjazvenie srdcového tkaniva, ochorenie vencovitých tepien a vysoký krvný tlak. Niektorí ľudia s arytmiou nemajú žiadne príznaky.

 

Ak sa príznaky objavia, môžu zahŕňať napríklad pocit chvenia na hrudi, dýchavičnosť alebo bolesť na hrudi. Liečba závisí od typu arytmie ale môže zahŕňať buď lieky, zákroky alebo operácie a implantovateľné zariadenia, ako je kardiostimulátor.

 

Srdcové zlyhanie

O srdcovom zlyhaní hovoríme vtedy, keď srdce neprečerpáva krv tak dobre, ako by malo. K srdcovému zlyhaniu môžu viesť stavy, ktoré srdce preťažujú alebo poškodzujú. Niektoré príklady zahŕňajú napríklad ischemickú chorobu srdca, vysoký krvný tlak a cukrovku.

 

Medzi bežné príznaky srdcového zlyhania môže patriť pocit únavy, dýchavičnosť a opuchy dolných častí tela. Liečba môže závisieť od typu a závažnosti srdcového zlyhania. Môže zahŕňať lieky, zmenu životného štýlu a prípadne aj operáciu.

 

Srdcový infarkt

K srdcovému infarktu dochádza, keď je zablokovaný prietok krvi do srdca. Srdcový infarkt často spôsobuje ochorenie vencovitých tepien.

 

Medzi bežné varovné príznaky patrí napríklad tlak alebo bolesť na hrudi, ktorá sa môže šíriť do krku alebo chrbta. Ďalej dýchavičnosť a pocity nevoľnosti alebo zažívacie problémy. Srdcový infarkt je naliehavá situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. V nemocnici môžu byť na liečbu infarktu použité lieky. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj operácia.

 

infarkt

 

Zastavenie srdca

Srdce je pre život nevyhnutné - pokiaľ prestane biť, krv sa nedostane do mozgu a ďalších orgánov a človek môže v priebehu niekoľkých minút zomrieť. Pokiaľ u človeka dôjde k zástave srdca, nebude môcť hovoriť ani dýchať a nebude mu tĺcť srdce.

 

Ktokoľvek, kto je blízko, by mal okamžite zavolať záchrannú službu a začať kardiopulmonálnu resuscitáciu alebo masáž srdca (KPR). Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môže KPR zdvojnásobiť alebo strojnásobiť šancu na prežitie človeka, ktorému sa zastaví srdce.

 

Pichanie pri srdci

Mnoho ľudí z času na čas pocíti pichanie pri srdci. Tento pocit sa častejšie objavuje v čase úzkosti alebo obáv, najmä v strese. Pocit náhleho pichnutia ihlou do srdca mnoho ľudí znepokojí.

 

Pretože je tento pocit častejšie spájaný so srdcovým infarktom, mnoho ľudí sa obáva, že by mohli mať infarkt. Iba 5 % príčin pichania pri srdci však priamo súvisí s kardiovaskulárnymi poruchami. Medzi príčinami pocitu pichania v srdci sú oveľa účinnejšie rôzne psychické problémy, ktoré človek prežíva. Celkový psychický stav človeka zohráva rozhodujúcu úlohu aj v spôsoboch riešenia.

 

TIP: Skvelou voľbou na zmiernenie úzkostných pocitov, depresívnych a stresových stavov sú naše kvapky, kapsule či sušina konope obsahujúce CBD.

 

cbd

 

Ako si môžem udržať zdravé srdce?

Pokiaľ trpíte ochorením, ktoré ovplyvňuje srdce, dodržujte liečebný plán svojho lekára. Je dôležité užívať lieky podľa predpisu. Môžete tiež zmeniť svoj životný štýl, aby ste si udržali zdravé srdce. Tu je pár tipov ako zmeniť svoj životný štýl.

 

 • Dosiahnuť a udržiavať si zdravú hmotnosť pre svoje pohlavie a vek.

 • Piť alkohol s mierou.

 • Jesť pre srdce zdravú stravu s dostatkom ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov.

 • Mierne cvičiť aspoň 150 minút týždenne.

 • Obmedzte príjem sodíka.

 • Zvládajte stres pomocou zdravých stratégií, ako je meditácia alebo písanie denníka.

 • Prestaňte fajčiť a/alebo používať tabakové výrobky a vyhýbajte sa pasívnemu fajčeniu.

 • Dodržujte kvalitný spánok. Snažte sa spať sedem až osem hodín každú noc. Ľudia, ktorí nemajú dostatok spánku, môžu byť ohrození kardiovaskulárnym ochorením.

 

Záver

Srdce ako ústredná časť obehového systému je zodpovedné za čerpanie krvi, dodávanie kyslíka a živín a odstraňovanie metabolických odpadov, ako je oxid uhličitý, zo všetkých tkanív v tele. Srdce a sieť tepien a žíl tvoria kardiovaskulárny systém.

 

Srdce je životne dôležitým orgánom tela, preto môžu mať nepatrné poruchy alebo abnormality srdca drastické dôsledky pre ľudské zdravie. Srdce je zvyčajne veľké ako päsť dospelého človeka a nachádza sa uzavreté v osrdcovníku v strede hrudníka, naklonené doľava a pod hrudnou kosťou v hrudnom oddiele.

 

 

Autor: Tereza Hoffmannová 

 

Na kvalite a správnosti informácií, ktoré s vami zdieľame v našich článkoch, nám záleží rovnako ako na našich produktoch samotných.
Pokiaľ ste našli v našom článku nejakú chybu, preklep, či nezrovnalosť, dajte nám vedieť na info@herbalus.cz.

 

Zdroje:

https://www.healthline.com/health/is-the-heart-a-muscle#lifestyle-tips

https://my.clevelandclinic.org/health/body/21704-heart

https://www.webmd.com/heart-disease/high-cholesterol-healthy-heart

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320565