Ako spoznáte depresiu? Ako liečiť depresiu?

|
Duševné zdravie

Depresiu počas svojho života zažije odhadom 10 % všetkých obyvateľov tejto planéty. Iba malá časť osôb trpiacich týmto psychickým ochorením však vyhľadá pomoc. Ako môže byť v súvislosti s depresiou prínosné konope?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

Ako spoznáte depresiu? Ako liečiť depresiu?

Zníženie aktivity, postupná strata radosti zo života, problémy so spánkom sú len niektoré z príznakov depresie, ktorá je najčastejšou duševnou poruchou. Zotavenie z depresie je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu medzi pacientom, lekárom a psychológom. Aké sú ďalšie príznaky depresie? Ktoré príznaky by sa nemali podceňovať? Kedy sa obyčajný smútok mení na depresiu? Na koho sa môžem obrátiť o pomoc?

 

Depresia alebo smútok?

Keď nás alebo našich blízkych začnú stále častejšie sprevádzať pocity smútku a depresie a tento stav trvá stále dlhšie, stojí za úvahu, či nejde o prvé príznaky depresie. Odhaduje sa, že ním trpí až niekoľko desiatok percent dospelých ľudí, častejšie žien. Nejedná sa však o ochorenie vyhradené iba pre túto vekovú kategóriu - stále viac prípadov je hlásených u detí a dospievajúcich.

 

Príčin depresie môže byť celý rad, vrátane psychologických, biologických, sociálnych a genetických faktorov, a často sa jedná o zložitý problém. U jednotlivých pacientov môžu byť príznaky rôzne intenzívne, preto sa rozlišujú mierne, stredne ťažké a ťažké formy depresie. Napriek všeobecnému presvedčeniu nemožno depresiu stotožniť iba s pocitom smútku a poklesom nálady - aj keď to sú obvykle prvé príznaky choroby. Depresia má mnoho rozmerov a môže mať rôzne podoby.

 

Príznaky depresie by sa nemali podceňovať, pretože rovnako ako každá iná choroba vyžaduje správnu diagnózu a zavedenie účinnej liečby. Bohužiaľ, ako ukazujú štatistiky, nie je ľahké ju diagnostikovať a mnoho pacientov zostáva nediagnostikovaných. A aké príznaky ukazujú na depresiu?

 

Príznaky depresie

Hlavnými príznakmi depresie sú zhoršená nálada a pocit smútku, ktoré sú často začiatkom ochorenia. Okrem toho dochádza k postupnému obmedzovaniu každodenných činností - veľmi často je pre postihnutých ťažké ráno vstať z postele, ísť do práce, prestávajú dbať na svoj vzhľad a koníčky a činnosti, ktoré im predtým robili radosť, ich prestávajú baviť. Ich schopnosť prežívať uspokojenie a potešenie sa znižuje, až sa úplne stratí, tj vzniká anhedónia.

 

Pacienta sprevádzajú pocity bezvýznamnosti a prázdnoty. Vo väčšine prípadov sú tieto nálady intenzívnejšie ráno. Depresia je stotožňovaná predovšetkým s poklesom nálady, ale človek, ktorý ňou trpí, veľmi ťažko ovláda svoje emócie – môže byť impulzívny, podráždený, výbušný.

 

Ľudia trpiaci depresiou strácajú zmysel života, majú problémy s plánovaním budúcnosti. Sprevádza ich pocit celkovej beznádeje a často túžba po smrti a samovražedné myšlienky, ktoré v ťažších formách môžu prerásť do činov.

 

U pacientov s depresiou sa objavujú poruchy spánku, najmä problémy so zaspávaním a nespavosť, plytký spánok s početnými prebudeniami - najmä v ranných hodinách. Taký spánok neprináša odpočinok, a preto sa objavuje únava, plačlivosť, problémy so sústredením a zvýšená denná ospalosť.

 

Ďalšie príznaky depresie

Depresia sa prejavuje nielen zmenami v správaní - sprevádzajú ju aj somatické príznaky, ako sú bolesti žalúdka, hnačka, búšenie srdca, bolesti hlavy, pocit zrútenia. V jej priebehu pacienti často pociťujú poruchy chuti do jedla - môžu strácať chuť do jedla a dokonca sa do jedla nútiť, čo je spojené s úbytkom hmotnosti, alebo naopak - chuť do jedla sa môže zvyšovať. Obzvlášť radi majú sladkosti - začnú si "plniť smútok".

 

Ženy trpiace depresiou majú problémy s menštruačným cyklom, ktorý je nepravidelný. U žien aj mužov môže naopak dôjsť k zníženiu záujmu o sexuálnu oblasť, čo často súvisí s prítomnosťou komplexov a nízkym sebavedomím.

 

Príznaky popôrodnej depresie

Zvláštnou formou depresie je popôrodná depresia. Môže sa objaviť až niekoľko týždňov po pôrode. Okrem príznakov typických pre depresiu sa prejavujú aj ďalšie príznaky, ktoré sú pre ňu vyhradené.

 

Mladá matka sa obáva o zdravie a život svojho dieťaťa, či bude schopná zvládnuť nové úlohy, či bude schopná postarať sa o dieťa. Sprevádza ju neoprávnený pocit viny a myšlienky, že je „zlá matka“. Pre ženu je ťažké starať sa o dieťa, nechce sa jej, dieťa ju obťažuje, ale na druhú stranu sa kvôli tomu cíti previnilo. Je dôležité, aby ste v prípade rozvoja popôrodnej depresie nezostávali sami a navštívili svojho praktického lekára a psychológa.

 

Liečba depresie

Najmenej polovica ľudí s depresiou nevyhľadá pomoc psychiatra a iba polovica pacientov s diagnostikovanou depresiou je adekvátne liečená. To je veľmi znepokojujúci výsledok, pretože depresia sa dá vo väčšine prípadov úspešne liečiť. Neliečená depresia môže mať tragické následky.

 

Antidepresíva sú určené na zmiernenie príznakov depresie tým, že ovplyvňujú metabolizmus neurotransmiterov a ich interakciu s receptormi nervového systému.

 

V súčasnej dobe sa na liečbu depresie najčastejšie používajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) - citalopram, escitalopram, fluvaxamín, sertralín a fluoxetín, celosvetovo najuznávanejšie antidepresíva. Individuálne prispôsobená farmakoterapia by mala byť kombinovaná s psychologickou podporou - oplatí sa vyhľadať osvedčeného psychológa, ktorý vám s chorobou pomôže.

 

TIP: Ako na naše telo vplýva smiech? Dozviete sa v tomto článku.

 

Ako dlho sa depresia lieči?

 

Doba potrebná na vyliečenie depresie je 6 až 12 týždňov po vymiznutí príznakov a závisí od závažnosti ochorenia. Prvé účinky antidepresívnej liečby možno očakávať po 2 týždňoch. To je doba, počas ktorej môže lekár posúdiť účinnosť zavedenej liečby av prípade potreby ju zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

 

Je potrebné zdôrazniť, že antidepresíva treba užívať pravidelne, inak nebudú mať žiadny pozitívny účinok. Pri liečbe depresie je dôležité neprestať príliš skoro. Zlepšenie stavu pacienta je ukazovateľom správne zvolenej terapie, ale nie je dôvodom na jej ukončenie. Antidepresíva je potrebné užívať dostatočne dlhú dobu, kým nie je pacient úplne vyliečený, pretože skoršie ukončenie liečby môže viesť k relapsu.

 

 

Konope v liečbe depresií

Čas od času v rámci rôznorodých protidrogových materiálov môžete nájsť informáciu, že užívanie kanabisu vyvoláva depresiu. K tomu však môže dôjsť iba v prípade, že je silne zneužívané a používané nepretržite po dlhú dobu. Konope a produkty z neho vytvorené, ako napríklad CBD olej či kapsule, sa stávajú čím ďalej tým častejšie bežne voleným spôsobom na liečbu depresií, namiesto vyššie spomínaných psychofarmák, ktoré so sebou nesú mnoho potencionálnych rizík (napr. vznik závislosti, poškodenie pečene a pod.).

 

Terapia kanabisom je volená tak (veľkosť dávky a frekvencia užívania sa určuje prípad od prípadu), aby bola plne účinná a bezpečná. ∆9-tetrahydrokanabinol (THC) je zlúčenina, ktorá významne moduluje spôsob prežívania emócií a ich vonkajšie prejavy. To vedie k terapeutickému využitiu liečebného konope pri liečbe duševných dysfunkcií rôzneho pôvodu.

 

Vhodná terapia kanabisom vedená odborníkom spolu s psychoterapiou prináša vynikajúce výsledky pri liečbe depresie. Aj bez zásahu a účasti terapeuta či lekára však doznávajú CBD produkty skvelých výsledkov pri riešení psychických problémov. Výhodou konope je, že na ňom nevzniká fyzická závislosť. CBD produkty v porovnaní s antidepresívami nemajú prakticky žiadne riziká ani vedľajšie účinky a sú tak skvelou alternatívou k štandardne predpisovanej liečbe.

 

Výskum

Rôzne psychické poruchy, ako je práve napríklad depresia, sú spojené s abnormálnym spracovaním emócií. Pribúda dôkazov o zapojení endokanabinoidného systému do emočnej modulácie.

 

Jeden z prvých pokusov na ľuďoch vykonal Rudolf Magnus z Neurologickej a neurochirurgickej kliniky Univerzitného lekárskeho centra v Utrechte v Holandsku. Bola skúmaná úloha endokanabinoidného systému pri spracovaní podnetov s pozitívnym (príjemným) a negatívnym (nepríjemným) emočným obsahom u zdravých dobrovoľníkov.

 

Bola vykonaná farmakologická štúdia funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) s využitím skríženého placebom kontrolovaného dizajnu, ktorá skúmala účinky endokanabinoidného agonistu ∆9-tetrahydrokanabinolu (THC) na mozgové funkcie súvisiace so spracovaním emócií u 11 zdravých osôb. Po podaní placeba a THC bola hodnotená výkonnosť a aktivita mozgu pri porovnávaní podnetov s negatívnymi ("strašidelné tváre") alebo pozitívnymi ("šťastné tváre") podnetmi.

 

Po podaní kanabinoidov sa presnosť a citlivosť subjektov znížila pri podnetoch s negatívnou hodnotou, nie však pri podnetoch s pozitívnym emočným obsahom. THC aktivovalo sieť mozgových oblastí vrátane jadra amygdaly, orbitálnej frontálnej kôry, hipokampu, parietálnej kôry, prefrontálnej kôry a oblastí v tylovej kôre.

 

Účinky THC ovplyvnili vnímanie emočného obsahu. Aktivita na podnety sa znížila v prípade negatívneho obsahu a zvýšila v prípade pozitívneho obsahu. Tieto výsledky naznačujú, že podávanie THC znižuje negatívne postoje pri spracovaní a asimilácii nepríjemných emócií a pocitov. Tieto zistenia sú dôležité pre ďalší výskum, pokiaľ ide o liečbu psychických ťažkostí kanabinoidy.

 

Prax

Nielen THC má potenciál pri liečbe depresie. Podobne funguje aj kanabidiol CBD. Znemožňuje maniu a vtieravé samovražedné myšlienky. Bohužiaľ neliečení pacienti sa často pokúšajú vziať si život. Okrem toho CBD s THC vykazuje synergický účinok, tj zosilňuje terapeutický efekt. Kombinácia týchto kanabinoidov v správnom pomere má skutočne úžasné účinky. CBD zmierňuje stav opojenia spôsobený psychoaktívnymi účinkami THC, ale neznižuje jeho zdraviu prospešné vlastnosti, práve naopak.

 

Oba kanabinoidy aj rastlina ako celok majú relaxačný a uvoľňujúci účinok. Marihuana je po stáročia považovaná za rastlinu, ktorá povzbudzuje ľudskú aktivitu a kreativitu. Stimuluje mozgové štruktúry zodpovedné za príjemné pocity a motiváciu. Konope stimuluje systém odmeny čiže centrum potešenia a pod starostlivým dohľadom odborníka a paralelnou behaviorálnou psychoterapiou možno úspešne liečiť hlboké depresie.

 

 

Autor: Tomáš Konieczny

 

Na kvalite a správnosti informácií, ktoré s vami zdieľame v našich článkoch, nám záleží rovnako ako na našich produktoch samotných. Pokiaľ ste našli v našom článku nejakú chybu, preklep, či nezrovnalosť, dajte nám vedieť na info@herbalus.cz alebo nám zavolajte na číslo +421 948 203 208.

 

Kto je autorom tohto článku?

 

Bc. Tomáš Konieczny
Narodený 4.7.1992 v Třinci
Vyštudoval ekonomický odbor, celý život sa však venoval cestovnému ruchu, zdravému životnému štýlu, konope a skúmaniu jeho vplyvu na ľudské zdravie.
Zakladateľ a konateľ firmy Herbalus, kde stojí okrem iného za vývojom produktov a objavovaním prínosu konope v rôznych fyzických či psychických aspektoch zdravia.