CBD a THC produkty vo Francúzsku

|
CBD
Rastliny

Aké sú právne predpisy a dostupnosť konopných produktov vo Francúzsku?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

CBD a THC produkty vo Francúzsku

Po určitú dobu mali produkty CBD vo Francúzsku nejasný právny status, čo spôsobilo, že mnoho spoločností zaoberajúcich sa kanabisom ukončilo svoju činnosť. Francúzske zákony totiž predpokladali, že potravinárske výrobky môžu obsahovať iba izolovaný kanabidiol, čo pri ich výrobe vyvolávalo množstvo sporných otázok.

 

Je CBD vo Francúzsku legálne?

Až donedávna bol vo Francúzsku povolený predaj produktov CBD, ktorých obsah THC nepresahuje 0,2 %, a tieto produkty boli dostupné bez lekárskeho predpisu. Podľa nariadenia 1308/2013 však bola právna úprava upravená tak, že prítomnosť THC v konopných produktoch bola úplne zakázaná a CBD bolo legálne iba v prípade, že bolo vyrobené z izolovaného CBD.

 

Právne predpisy EÚ umožňujú voľný obchod s kanabisom s obsahom THC do 0,2 % a podľa Súdneho dvora EÚ možno CBD oleje vyvážať a dovážať na základe vydaného nariadenia o voľnom pohybe tovaru. Konopné právo vo Francúzsku je veľmi nestabilné a neustále sa mení, čo viedlo k ukončeniu činnosti mnohých spoločností zaoberajúcich sa výrobou a obchodom s konopnými produktmi. V decembri 2021 uverejnila francúzska vláda nariadenie z 30. decembra 2021, ktorým sa vykonáva článok R. 5132-86 zákonníka o verejnom zdraví, aby sa francúzske právo zladilo s rozsudkom Súdneho dvora EÚ.

 

Vo vyhláške boli zverejnené nasledujúce údaje:

 

  • Pestovanie, dovoz, vývoz a priemyselné využitie konope je povolené, ak sú splnené tieto podmienky: iba odroda Konope siateho, v ktorej množstvo THC nepresahuje 0,3 % a ktorá je uvedená v úradnom katalógu druhov a rastlín pestovaných vo Francúzsku
  • Konopný extrakt je možné vyrobiť z celej rastliny
  • Konopné výťažky a maloobchodné výrobky obsahujúce konopné výťažky môžu obsahovať stopy THC až do výšky 0,30 % v súlade s limitmi stanovenými európskymi právnymi predpismi;
  • Konopné produkty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, môžu byť dovážané z krajín mimo EÚ alebo vyvážané mimo EÚ - každý produkt musí mať dokumentáciu preukazujúcu jeho súlad s vyhláškou.

 

Zákaz sušeného konope vo Francúzsku v roku 2022

Vyhláška z decembra 2021 obsahuje aj informácie, ktoré zakazujú sušené konope vo Francúzsku. Tento zákaz sa však nevzťahuje na spoločnosti a pestovateľov konope, ktorí môžu sušené CBD konope držať na ďalšie spracovanie, napríklad na výrobu oleja.

 

CBD konope vo Francúzsku sa zatiaľ teší veľkej obľube, pretože približne 70 % spotrebiteľov konope volí práve sušené CBD. Na základe vládneho nariadenia je v súčasnej dobe zakázaný predaj konopných kvetov a listov na fajčenie, pitie alebo varenie piva. Vláda svoje rozhodnutie zdôvodňuje obavami o zdravie spotrebiteľov a snahou pomôcť polícii, ktorá môže mať problém rozlíšiť produkty CBD od nelegálneho konope. Nová legislatíva vyvolala vo Francúzsku ostrú kritiku zo strany Zelených a mnohí politici bijú na poplach, že takáto zmena otvára cestu dílerom pôsobiacim na čiernom trhu.

 

Na konci januára 2022, krátko po zavedení zákazu, Najvyšší súd vo Francúzsku zákaz dočasne pozastavil. Je dôležité si uvedomiť, že sa jedná o dočasné pozastavenie, ktoré neznamená obnovenie legálnosti sušeného CBD v krajine.

 

Liečebné konope vo Francúzsku

Liečebná marihuana je vo Francúzsku stále oficiálne zakázaná. V roku 2021 sa však francúzska vláda rozhodla pacientom vyjsť v ústrety a povoliť užívanie hradenej liečebnej marihuany na liečbu bolesti. Pilotný program preplácania liečebného kanabisu pacientom bol zahájený ako experiment a mal sa týkať 3 000 pacientov, ktorí potrebujú liečbu sušeným kanabisom.

 

Hoci je marihuana pre pacientov v rámci experimentu zadarmo, musí stále spĺňať farmaceutické požiadavky. Lekári a lekárnici, ktorí sa chcú k experimentu pripojiť, musia tiež absolvovať školenia v tejto oblasti.

 

Zavedenie liečebného konope pre pacientov v rámci experimentu dáva nádej na prielom v používaní tejto látky vo Francúzsku. Až do tejto chvíle nebolo pacientom vo Francúzsku liečebné konope predpisované na žiadne zdravotné problémy.