Čo je to frustrácia a ako sa s ňou vysporiadať?

|
Duševné zdravie

Frustrácia je stav, kedy nie sú uspokojené dôležité potreby. Môže sa to stať, keď sa objavia prekážky na ceste k dosiahnutiu vašich cieľov alebo keď stratíte niečo, na čom vám záleží. Frustrácia vás môže odradiť, alebo sa naopak môže stať veľkou motivácio

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

Čo je to frustrácia a ako sa s ňou vysporiadať?

Pojem frustrácia sa nevzťahuje na pocity, ktoré zažívate, keď čelíte nesplneným prianiam, ktoré z objektívnych dôvodov nemajú právo byť splnené. Frustrácia nie je napríklad ľútosť nad tým, že ste nespoznali svojich starých rodičov, ktorí zomreli pred vašim narodením. Ste frustrovaní, keď napriek svojmu úsiliu nedosahujete ciele, ktoré sú vo vašom dosahu.

 

Čo je to frustrácia?

Frustrácia je škála emócií, ktoré prežívate, keď nemôžete naplniť svoje plány, sny alebo ambície. V takých chvíľach môžete cítiť hnev, zlosť, ľútosť, sklamanie, ale aj hanbu, rozpaky alebo bezmocnosť. To, ktoré pocity v danej situácii prevažujú, závisí od mnohých faktorov, napríklad od toho, ako zvládate ťažké chvíle, od vášho temperamentu a sebavedomia alebo od vašej celkovej životnej situácie.

 

Na to, ako sa vyrovnáte s frustráciou, má vplyv celý rad okolností. Ak ste zvyčajne úspešní, sebavedomí a sebaistí a jeden z vašich profesijných projektov zlyhal, je pravdepodobné, že vás táto udalosť bude motivovať k zdvojnásobeniu úsilia o dosiahnutie vašich cieľov. Pokiaľ sa o povýšenie uchádzate už dlhšiu dobu bez úspechu, môže vás sklamanie, ktoré zažívate, odradiť od ďalšieho snaženia, aj keď problém nespočíva vo vašej nedostatočnej kompetencii.

 

Ako vidíte, frustrácia je veľmi zložitý pocit, ktorý môže mať mnoho rôznych účinkov. Jej dôsledky môžu byť tiež rôzne. Trocha frustrácie môže byť motorom rozvoja, motiváciou k zmene k lepšiemu. Ak je však vašich neuspokojených potrieb veľa a týkajú sa najdôležitejších oblastí vášho života, môže byť pre vás príliš ťažké čeliť všetkým prekážkam. V takýchto situáciách môžete mať problémy s agresivitou alebo naopak prepadať apatii, skľúčenosti.

 

Aké sú najčastejšie príčiny frustrácie?

Zoznam možných dôvodov frustrácie je rovnako dlhý ako zoznam ľudských potrieb. Môže vás frustrovať nízka mzda, nezhody so životným partnerom alebo rozhodnutie vlády. Podobné emócie môžete zažívať v zdanlivo banálnych každodenných situáciách, ako je čakanie na oneskorený autobus alebo dlhý pobyt v hlučnom prostredí. Frustrácia je veľmi subjektívny zážitok a sila emócií, ktoré ju sprevádzajú, nemusí nutne súvisieť s rozsahom problému.

 

Existuje niekoľko situácií, kedy pre vás môže byť neuspokojenie vašich potrieb obzvlášť pálčivé. To je prípad, keď:

 

 • vaše priania sú nesmierne dôležité, napr. keď sa vaše dieťa (napriek výborným výsledkom) nedostane na vysnívanú univerzitu kvôli nedostatku miest
 • váš cieľ je veľmi blízko realizácii, napr. musíte na poslednú chvíľu zrušiť vysnívanú cestu kvôli chorobe
 • konkrétny problém vás prekvapí, napr. prídete o prácu kvôli nečakanému prepusteniu
 • nepoznáte dôvody, ktoré vám bránia v uskutočnení vašich plánov, napr. banka vám odmietne požičať peniaze bez toho, aby vám oznámila dôvod
 • zažijete rad neúspechov, napr. opäť neurobíte vodičské skúšky

 

 

Ako sa môžete vysporiadať s frustráciou?

Pokiaľ obvykle dosahujete svoje ciele napriek prekážkam, nepotrebujete lepší spôsob, ako sa vysporiadať s frustráciou, ktorá vás občas sprevádza. Nepríjemné prekvapenia sú v živote nevyhnutné a hnev alebo sklamanie, ktoré v takých chvíľach prežívate, sú veľmi konštruktívne emócie. Pomáhajú vám mobilizovať sily. Frustrácia vám teda pomáha prekonávať prekážky av tomto zmysle je pozitívna.

 

Na nepriazeň osudu môžete reagovať agresívne, zakročiť proti sebe alebo proti iným ľuďom, napr. pohádať sa s rektorom univerzity, kde študuje vaše dieťa, alebo v hneve zničiť svoje portfólio. Frustrácia, ktorá sa prejavuje apatiou, znechutením, rezignáciou na ďalšie sledovanie cieľa, je tiež nekonštruktívna. Takéto správanie vaše problémy nevyrieši, ale naopak ich ešte zhorší.

 

Zvládanie frustrácie znamená rozvíjať správanie, ktoré vám umožní účinne prekonávať prekážky. V živote sa nemôžete pripraviť na každé prekvapenie. S nepriazňou osudu sa však určite vysporiadate ľahšie, ak:

 

 • prijímate svoje emócie a dokážete ich zvládať
 • máte okruh blízkych ľudí, ktorých môžete požiadať o podporu
 • analyzujete príčiny neúspechov a poučíte sa z nich
 • svoju hodnotu nemeriate podľa svojich životných neúspechov
 • môžete sa tešiť z toho, čo ste už v živote dosiahli
 • na nežiaducich udalostiach môžete vidieť pozitívne aspekty
 • ste schopní prijať skutočnosť, že nie všetky priania sa splnia

Pokiaľ máte pocit, že vám niektorá z vyššie uvedených zručností chýba, môžete sa ju naučiť na rôznych seminároch sebarozvoja, napríklad na školeniach emočnej inteligencie. Pomôcť by vám mala aj psychoterapia, vďaka ktorej môžete posilniť svoje sebavedomie alebo sa naučiť, ako sa vyrovnať s negatívnymi myšlienkami.

 

Pomoc z prírody

Pokiaľ cítite, že vás často pohlcujú negatívne emócie, je rozumné siahnuť po doplnkoch stravy, ktoré nám frustráciu a negatívnu náladu pomôžu zvládnuť. Okrem dbania na optimálny spánkový režim, vyváženú stravu a dostatočný príjem základných minerálov a vitamínov, môžete svojej psychike významne pomôcť napríklad užívaním CBD produktov.

 

CBD produkty ako napríklad CBD kvapky či CBD kapsule sú prírodné produkty na báze nepsychoaktívnych látok z rastliny konope. Dokážu odbúrať stres, úzkosť či depresiu a môžu tak byť skvelým prínosom pre duševnú pohodu v momente, keď sa cítime frustrovaní.

Autor: Tomáš Konieczny