Testovanie THC v slinách či krvi a riadenie vozidla

|
Rastliny

Aké riziká hrozia vodičom, ktorí sú pacientmi s liečebným kanabisom alebo konzumentmi legálnych a nelegálnych konopných produktov? Aké riešenia sa navrhujú? Čo hovorí vedecký výskum o limitoch THC? Aké riešenia môže priniesť budúcnosť a technológie?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

Testovanie THC v slinách či krvi a riadenie vozidla

Vieme to už dávno: nulový prístup súčasných zákonov k otázke prijateľnej koncentrácie THC v krvi vodičov je chybný. Nedávna metaregresná štúdia vykonaná v Austrálii poskytuje jasné dôkazy. Ukazuje sa, že samotná informácia o koncentrácii THC v tele nie je definitívne totožná so zhoršením vodičských schopností. Je však zrejmé, že ani lekárske užívanie kanabisu, ani ohlásená dekriminalizácia kanabisu nemôžu znamenať zníženie bezpečnosti cestnej premávky. Aké sú vyhliadky?

 

Status konope a marihuany v českom práve

Súčasný zákon o konope je v tomto bode jednoznačný (platí pre ČR):

  • Pestovanie a držanie marihuany v malom množstve (pestovanie 3 kytách či držanie do 10 g sušiny) je považované za priestupok
    (Pozor, v momente, keď pestované kvety zožnete a začnete sušiť, jedná sa o výrobu psychotropných látok s trestnou sadzbou až 15 rokov!)
  • Obchodovanie s marihuanou je zakázané a trestá sa odňatím slobody
  • Užívanie liečebnej marihuany je pre pacientov legálne ako liečebný prostriedok vydávaný v lekárni na lekársky predpis
  • Konope s obsahom THC nižším ako 1 % je legálne a verejne dostupné

V súvislosti s riadením vozidla nesú riziká tak pacienti legálneho liečebného konope, ako aj užívatelia konopných kvetov s 1% tetrahydrokanabinolu.

 

Testy na drogy, ktoré polícia používa pri bežných kontrolách, sú pomerne citlivé. Pozitívny výsledok slinného testu môže už po 15-20 sekundách znamenať závažný problém. V tejto fáze je štandardný postup odoslať vodiča na nútený krvný (alebo močový) test, aby sa výsledok zo slín potvrdil presnejším testom, ktorý stanovuje presnú koncentráciu THC v tele.

 

Tento problém sa stáva smutným.

 

Neexistuje žiadny spôsob, ako zistiť, či má vodič skutočne zhoršené vedomie a schopnosť viesť vozidlá. Neexistujú pre to ani predpisy, ani prijaté, overené metódy a prinajmenšom o žiadnom z potenciálnych kandidátov na takú metódu sa u nás v súčasnej dobe vážne neuvažuje.

 

Pod vplyvom a po použití - to je rozdiel!

Odhaduje sa, že na českých cestách sa denne pohybuje až 250 tisíc vodičov „pod vplyvom“ THC – tzn. s rizikom pozitívneho testu.

 

Je ťažké si predstaviť, že by aj v dnešnom svete niekto prišiel s nápadom masovo trestať také obrovské množstvo občanov. Zdá sa to byť ešte menej pravdepodobné, pretože sme civilizačne o krok bližšie k dekriminalizácii držania malého množstva a osobného užívania kanabisu na rekreačné účely.

 

To nič nemení na tom, že jasná definícia a rozlíšenie medzi pojmami "pod vplyvom omamnej látky" a "po užití omamnej látky" sú jednoducho potrebné dokonca nevyhnutné.

 

Aby nebolo pochýb, náš názor je jednoznačný: sme odporcovia konania pod vplyvom čohokoľvek, čo zhoršuje kognitívne schopnosti, oneskoruje reakčnú dobu, odvádza pozornosť alebo výrazne zhoršuje schopnosť racionálne vyhodnotiť dopravnú situáciu.

 

Povolená koncentrácia THC v krvi vodiča

V českom právnom systéme neexistuje povolená koncentrácia THC v tele, ako je to v prípade testovania alkoholu.

 

Všetci vodiči, u ktorých je zistené stopové množstvo Delta-9 THC, riskuje stratu vodičského preukazu a všetky ďalšie právne dôsledky trestnej zodpovednosti.

 

To platí aj v prípade, že zdrojom psychoaktívneho kanabinoidu je legálne liečebné konope používané na zdravotné účely ako liek alebo že testovaná koncentrácia presahuje iba 2,5 nanogramu THC na mililiter krvi [ng/ml].

 

2,5 ng/ml je hladina THC v krvi, ktorá sa používa v právnej praxi.

 

Pod touto hranicou súdy vyhlasujú výsledok testovania za priestupok. Následky sú však aj v takýchto prípadoch stále veľmi prísne a zahŕňajú dočasnú stratu vodičského oprávnenia a vysoké pokuty.

 

Problém je v tom, že samotné stanovenie koncentrácie nie je dôkazom omámenia, nieto ešte zníženia bezpečnosti cestnej premávky. V skutočnosti je to iba dôkaz, že vodič niekedy v minulosti užil nejakou formou látku zahŕňajúcu THC.

 

V tomto bode je potrebné upokojiť ľudí, ktorí používajú napríklad CBD olej. Riziko detekcie tetrahydrokanabinolu v slinách po užití lieku je nulové. Pokiaľ test na drogy zo slín nič nepreukáže a okolnosti nenaznačujú opak, policajt nebude nariaďovať potvrdzujúci test z krvi alebo moču, ktorý by taktiež vyšiel negatívny.

 

test na drogy

 

Zmení sa to niekedy?

Našťastie si potrebu zmeny v tomto ohľade uvedomujú aj prolegalizačné kruhy a politici zapojení do procesov dekriminalizácie a legalizácie marihuany.

 

Ministerstvo nevidí existujúce riešenie vo svete a mylne tvrdí, že súčasný stav vedeckých a praktických poznatkov neumožňuje stanoviť medznú hodnotu alebo dokonca rozmedzie týchto hodnôt.

 

A aká je v skutočnosti?

 

Takéto riešenia existujú napr. v Spojených štátoch, Nórsku alebo Dánsku.

 

V literatúre publikovaného, ​​recenzovaného výskumu sú okrem iného veľmi cenné štúdie využívajúce realistické simulátory riadenia automobilov v rôznych cestných podmienkach.

 

Existujú štúdie, ktoré jasne ukazujú, že hladina delta-9-tetrahydrokanabinolu v krvi nie je vôbec spoľahlivým meradlom zhoršenia schopnosti riadiť, alebo dokonca kognitívnych funkcií potrebných na riadenie.

 

Existujú tiež seriózne publikácie, ktoré uvádzajú, že u vodičov so značenou hladinou THC 2-5 ng/ml nie je zvýšené riziko nehôd.

 

Alkohol vs. marihuana

Analógia medzi alkoholom a kanabisom je zrejmá a ako obvykle treba hľadať problémy v detailoch.

 

Rozdiely medzi alkoholom a kanabisom sa prejavujú už na úrovni toxikokinetiky. Intoxikácia týmito dvoma látkami má odlišný charakter, priebeh, trvanie aj intenzitu a rozsah kognitívnych porúch.

 

V prípade alkoholu vieme so stopercentnou istotou, že čím vyššia je jeho koncentrácia v krvi, tým silnejšia je intoxikácia.

 

Inak je tomu u konope, kde vrchol intoxikácie nastáva približne 60-90 minút po užití, keď už koncentrácia klesá, a účinky intoxikácie odznievajú počas 4-6 hodín. Odborníci odporúčajú pre istotu počkať približne 10 hodín.

 

řízení

 

Austrálsky výskum vplyvu THC na schopnosti riadenia

Dňa 9. novembra 2021 boli v časopise Neuroscience & Biobehavioral Reviews dostupnom online na webe Science Direct zverejnené výsledky regresnej metaanalýzy, ktorú vykonal tím vedcov z University of Sydney pod vedením Dr. Danielle McCartney.

 

Čím sa táto štúdia líši od ostatných?

 

Metaregresia je metóda usporiadania a vyhodnotenia súboru existujúcich vedeckých štúdií. Umožňuje akúsi syntézu výsledkov rôznorodého výskumu, čo uľahčuje praktické využitie zhromaždených poznatkov vyplývajúcich z mnohých prác o danej problematike, historicky rozprestretých v čase.

 

Niekto by mohol v pokušení povedať, že táto jediná štúdia nahrádza všetky predchádzajúce.

 

Čo sa môžeme od výskumníkov dozvedieť tentoraz?

  • Biomarkery THC nie sú u pravidelných užívateľov kanabisu spojené so zhoršenými schopnosťami riadiť a kognitívnymi funkciami používanými pri riadení
  • Biomarkery THC majú slabú súvislosť so zhoršenou schopnosťou riadenia a kognitívnymi funkciami používanými pri riadení u príležitostných užívateľov kanabisu.
  • Biomarkery THC sú všeobecne pomerne slabými ukazovateľmi zhoršenej schopnosti riadiť a kognitívnymi funkciami používanými pri riadení.

V závere publikácie autori uviedli, že používanie limitov koncentrácie THC môže viesť ku kriminalizácii osôb, ktorých kognitívne funkcie a schopnosť bezpečne riadiť nie sú nijako narušené.

 

Zaujímavé je, že autori poukazujú na to, že liečebné užívanie kanabisu môže dokonca zlepšiť schopnosti a kognitívne funkcie nevyhnutné pre bezpečné riadenie u pacientov liečených liečebným kanabisom napríklad kvôli nespavosti alebo chronickej bolesti.

 

Samozrejme v žiadnom prípade nehovoríme o riadení „pod vplyvom“.

 

Neznamená to, že koncept limitu THC pre vodičov by mal byť všeobecne považovaný za zbytočný a že akékoľvek parlamentné snahy v tomto ohľade sú preto zbytočné?

 

Došlo alebo nedošlo k poruche kognitívnych funkcií?

Aby sme odpovedali na otázku, aký zmysel má používanie limitov v krvných testoch na THC, treba pripomenúť, že je dobré mať taký pevný alebo rozsahom definovaný parameter na svojej strane výkonového spektra.

 

Nastavenie limitu Delta 9 THC na zodpovedne vysokú úroveň by mohlo ušetriť veľa času, peňazí, energie, stresu a starostí vodičom, ktorí nepredstavujú riziko na cestách. Domnievame sa, že súdom by nevadilo riešenie, ktoré by minimalizovalo počet prípadov a zároveň nezvyšovalo nebezpečenstvo na našich cestách.

 

Nakoniec ide predsa o bezpečnosť, a nie o bezohľadné zvyšovanie štatistík kriminality a zarábaní na pokutách.

 

Čo ak je prekročený koncentračný limit? Ako už vieme, toto nepreukazuje omámenie v kombinácii s riadením pod vplyvom alkoholu.

 

Čo môže byť takým dôkazom? Pomôcť môžu inovatívne technologické riešenia.

 

Myslím, že sa čoskoro dočkáme konkrétnych návrhov, ako sú aplikácie pre chytré telefóny založené na algoritmoch umelej inteligencie.

 

Ak dokážeme vykonať testy, ktoré jednoznačne vyhodnotia náš psychomotorický stav na základe súboru pozorovaní, ako je reakcia zreníc na svetlo, reakčná doba alebo rozdelená pozornosť, je prakticky isté, že umelá inteligencia a trocha vybavenia to dokážu zistiť aj s dostatočnou presnosťou, aby poskytli nezvratný dôkaz (ne)viny.

 

Mobilné aplikácie pre pacientov s lekárskou marihuanou, spotrebiteľov legálnych konopných produktov av dlhodobejšom horizonte aj pre rekreačných užívateľov konope môžu podľa nášho názoru tento problém vyriešiť pri zachovaní vysokých bezpečnostných štandardov na našich cestách aj mimo nich.

 

Zavedenie takýchto riešení by si však vyžadovalo významné zmeny právnych predpisov.

 

Je viac ako isté, že niekde na svete niekto pracuje na riešení problémov, o ktorých sa v tomto článku píše.

 

Dúfame preto, že sa dožijeme doby, kedy táto skupina vodičov, ktorá nepredstavuje žiadnu hrozbu, prestane jazdiť so strachom po cestách a testovanie THC v krvi prestane byť dôvodom na paniku.

 

Isté riešenie situácie však existuje!

Konopné odvetvie, respektíve trh s kanabisom, nie je ani náhodou segment, ktorý by mal núdzu o nové nápady, nové trendy, či inovácie a posuny vpred. Jasne tomu nasvädčuje aj veľká vlna popularizácie psychoaktívneho kanabinoidu HHC. Ide o skutočne skvelú náhradu THC, ktorá má takmer totožné psychoaktívne účinky ako THC, len s tým rozdielom, že je o niečo miernejší, a teda aj lepšie zvládateľný.

 

Jedným z jeho najväčších prínosov je však to, že testy na prítomnosť psychoaktívnych a omamných látok v tele na neho nie sú uspôsobené a stavané. Jednoducho na HHC sa aktuálne netestuje a vlastne sa ani testovať nedá. To v praxi znamená, že si človek môže slobodne vychutnať príjemný stav, ktorý navodzuje známe THC, ale bez strachu, že príde o prácu, vodičský preukaz, či narazí na opletačky so zákonom.

 

Nakoľko užívateľovi stačí veľmi malé množstvo k vytúženému príjemnému stavu, ide tiež o ďaleko ekonomickejšiu cestu, než nakupovanie bežnej marihuany na čiernom trhu, nehovoriac o tom, že odpadá strach z polície a stres z následkov takéhoto konania.

 

Budeme radi, keď si prečítate aj náš podrobný a komplexný článok o celej problematike HHC, ktorý sme pre Vás pripravili. Nájdete v ňom všetky dôležité informácie o tomto kanabinoide, o jeho možných rizikách, o jeho pozitívach aj negatívach a samozrejme aj o otázke legislatívy.

 

Autor: Tomáš Konieczny
Úvodní foto: Lukáš Bíba, Economia