Extrakcia CBD - spôsoby extrakcie konope a konopných výťažkov

|
CBD
Rastliny
Extrakcia CBD - spôsoby extrakcie konope a konopných výťažkov

Z rastliny konope sa rôznymi extrakčnými metódami získavajú produkty, ako sú oleje alebo pasty bohaté na kanabinoidy. Rozmanitosť konopných prípravkov z rastliny konope je skutočne impozantná, ale bez správnych znalostí sa spotrebitelia môžu cítiť stratení, keď sa snažia rozhodnúť, ktorý produkt použiť. Plné spektrum, široké spektrum, izolát, koncentrát alebo pasta? V tomto texte vysvetlíme, čo tieto názvy znamenajú a aké sú najbežnejšie metódy extrakcie konope.

 

Ako sa konopné výťažky vyrábajú?

Extrakty sú produkty založené na surovine, obvykle rastline, takže proces extrakcie sa zaoberá oddelením účinnej látky alebo skupiny látok. V súvislosti s konopnými extraktmi je cieľom tohto procesu získať koncentrovanú formu fytonutrientov obsiahnutých v konope, tj kanabinoidov, terpénov a flavonoidov.

 

Na vykonanie extrakcie je okrem surového konopného materiálu, napr. vo forme sušených kvetov, potrebná látka rozpúšťajúca chemické zlúčeniny obsiahnuté v rastline. K tomu je možné použiť superkritickú extrakciu CO2, extrakciu ľadom alebo rozpúšťadlá, ako je etanol alebo bután. Počas procesu rastlinné zložky opúšťajú surovinu (sú rozpustené), zatiaľ čo následne sa od extraktu oddelí rozpúšťadlo. Výsledný produkt môže byť obohatený základným olejom, napríklad olejom z konopných semien alebo MCT olejom, alebo môže zostať vo forme pasty či hustého koncentrátu.

 

Druhy a spôsoby získavania konope

Existuje mnoho spôsobov, ako z rastliny konope získať rastlinné látky. Vo všeobecnosti možno extrakčné metódy rozdeliť na tie, ktoré možno ľahko vykonávať doma, a na tie, ktoré vyžadujú použitie laboratórneho vybavenia.

 

Extrakcia konope v domácich podmienkach: extrakcia v tuku, extrakcia bez rozpúšťadla.

 

Extrakcia konope v laboratórnych podmienkach: extrakcia ľadom, extrakcia CO2, extrakcia alkoholom, extrakcia plynom.

 

Extrakcia pomocou tuku

Nálevy a maceráty sú jednoduché typy extraktov, ktoré je možné úspešne pripraviť doma. Na vykonanie tejto extrakcie stačí vložiť sušenú rastlinu do zahrievaného oleja. Tuk je nutné zahrievať niekoľko hodín pri nižších teplotách, na čo je ideálny pomalý hrniec. Po uplynutí tejto doby sa rastlinný materiál zbaví prebytočného tuku a zvyšný olej sa ochladí na izbovú teplotu. Tí, ktorí dávajú prednosť tejto extrakčnej metóde, vykonávajú v záujme zvýšenia jej účinnosti najprv dekarboxyláciu, tj zahrievanie sušeného produktu v rúre, aby sa aktivovali neaktívne rastlinné zložky. Týmto spôsobom je možné vo fáze extrakcie získať viac aktívnych foriem kanabinoidov, konkrétne CBD a THC.

 

Extrakcia bez rozpúšťadiel

Z vedeckého hľadiska sa nejedná o typickú extrakciu, pretože tu nemáme čo do činenia s rozpúšťadlom. Ide skôr o proces separácie, extrakcie zložiek rastliny mechanickým spôsobom za použitia rôznych techník. Konope sa napríklad zahrieva a trichomy - časti kvetenstva, ktoré sú najbohatšie na kanabinoidy - sa pretrepávajú. Ďalším bežným spôsobom získavania kiefu (prášku z trichomov) je zmrazenie kvetenstva a následné pretrepanie nad papierom, aby sa oddelil prášok od sušeného produktu. Ďalším spôsobom, ako z rastliny získať kanabinoidy v domácich podmienkach, je položiť sušenú rastlinu na papier na pečenie a pomaly ju rozdrviť žehličkou na vlasy. Vzniknutý voskovitý koncentrát zvaný kalafuna začne zo sušenej rastliny pomaly vytekať, stačí ho z papiera zobrať nožom.

 

Extrakcia ľadom

Touto metódou sa získava práškový živicový extrakt, ktorý sa často označuje ako „Bubble hash“. Existuje niekoľko variantov tejto metódy, možno použiť buď suchý ľad, alebo tradičný vodný ľad, známy z molekulárnej gastronómie. Bez ohľadu na druh ľadu je postup podobný - jemne nasekané kúsky rastlín sa zmiešajú s ľadom alebo suchým ľadom. Tento krok má pomôcť oddeliť extrakt od rastlinného materiálu. Potom sa k ľadu a sušeným zvyškom pridá voda a celá zmes sa precedí cez sieťové vrecko. Zmes sa opakovane precedí cez stále menšie vrecká, kým sa nezíska čo najčistejší extrakt. Po tejto fáze nasleduje stabilizácia - extrakt sa usadzuje na dne scedené zmesi. Prebytočná voda zhora sa odstráni a výťažok sa nechá vyschnúť, až sa tak stane, bude mať podobu jemného prášku.

 

Extrakcia CO2

Extrakcia, pri ktorej sa účinné látky získavajú pomocou superkritického CO2, je obľúbenou metódou používanou v potravinárskom a kozmetickom priemysle na extrakciu rôznych látok z rastlinných surovín. V prípade výroby CBD oleja je táto metóda ideálna na extrakciu účinných látok obsiahnutých v konopnej surovine. Olej získaný touto metódou má tmavo jantárovú farbu.

 

Existujú 3 rôzne typy extrakcie metódou CO2:

- v podkritickom stave - prebieha za nízkeho tlaku a nízkej teploty

- superkritické - vykonávané za vysokého tlaku a veľmi nízke teploty

- stredne kritické - obvykle sa vykonáva za vysokého tlaku pri rôznych teplotách

 

V súvislosti s výrobou CBD oleja sa najčastejšie používa superkritická extrakcia. Proces zahŕňa niekoľko krokov: najprv sa CO2 ochladí na 31°C a stlačí na približne 74 psi, čím sa dostane do nadkritického stavu. Oxid uhličitý má potom vlastnosti ako plyny, tj vynikajúcu priepustnosť pre materiály, tak kvapalín, tj schopnosť rozpúšťať v nich látky. V tejto fáze sa z konopnej suroviny začínajú uvoľňovať účinné látky, ako sú kanabinoidy, terpény a flavonoidy. Posledným krokom je oddelenie CO2 od extraktu v kvapalnej forme, ktoré prebieha v špeciálnom separátore, kde sa CO2 premení späť na plyn. Výsledkom tejto metódy extrakcie je vysoko kvalitný konopný olej, napríklad CBD olej.

 

 

Extrakcia alkoholom

Táto metóda zahŕňa extrakciu účinných látok z konope pomocou rozpúšťadla, napríklad etanolu. Prvá fáza extrakcie je dekarboxylácia. Ide o proces, pri ktorom sa neaktívne kanabinoidy premieňajú na aktívne formy, po ktorom nasleduje iba rozpustenie. Pretože alkohol, najmä vysokopercentný alkohol, je vynikajúcim základom pre rozpúšťanie kanabinoidov a ďalších látok obsiahnutých v konope, stačí spojiť etanol a rastlinný materiál a potom ho nechať po určitú dobu pôsobiť. Potom nasleduje filtrácia, ktorá prebieha pri nižších teplotách a pri ktorej sa oddelia olejové formy. Nakoniec sa vykoná destilácia, tj odstránenie rozpúšťadla. Odparovanie musí prebiehať v laboratórnych podmienkach, aby sa zabránilo tomu, že v extrakte zostanú potenciálne škodlivé zlúčeniny. Olej získaný touto metódou je tmavo zelený vďaka vysokému obsahu chlorofylu, ale môže byť tiež slamovo zlatý, pokiaľ sa použije ďalšia filtrácia.

 

Extrakcia plynom

Ide o metódu získavania vysoko koncentrovaného vosku, oleja alebo iných foriem bohatých na kanabinoidy, ktorá je však jednou z najnebezpečnejších metód kvôli použitiu butánu, horľavého plynu. Pri extrakcii plynom pôsobí bután ako katalyzátor, ktorý z rastlinného materiálu extrahuje požadované zlúčeniny. Počas tohto procesu sa plyn zahrieva - potom nadobúda kvapalné formy a začne sa rýchlo odparovať. Keď sa zhromaždí v miestnosti, usadzuje sa na podlahe, pretože je ťažšie ako kyslík, čo predstavuje riziko výbuchu. Preto sú pri tejto metóde také dôležité bezpečnostné opatrenia - je možné ju vykonávať iba v laboratórnych podmienkach. Extrakcia butánom sa najčastejšie používa na výrobu tzv. koncentrátov - výťažkov známych ako BHO (Butane Hash Oil) alebo populárny konopný hašišový olej.

 

Výhody a nevýhody jednotlivých typov extrakcie konope

Jednoduché extrakcie v domácich podmienkach sú skvelým spôsobom, ako získať jednoduché extrakty, ktoré sa však nikdy nevyrovnajú zloženiu olejov vytvorených profesionálnou extrakciou CO2 alebo alkoholom. Domáca extrakcia trichomového prášku je naopak skvelým receptom na koncentrát, ale aj tak zostáva veľká časť účinných látok v sušenej rastline.

 

Hlavné výhody domácej extrakcie sú:

- jednoduchý postup

- nie je treba žiadne špeciálne vybavenie ani odborné znalosti

- extrakt je pripravený pomerne rýchlo

 

Hlavné nevýhody domácej extrakcie:

- získané extrakty majú horšie zloženie

- nízka účinnosť procesu - veľká časť rastlinných látok prichádza nazmar

 

V prípade profesionálnej extrakcie sa jedná o zložitejšie procesy, každý z nich má svoje silné a slabé stránky, takže na posúdenie ich výhod a nevýhod je nutné sa pozrieť na jednotlivé metódy. V prípade extrakcie CO2 bude výhodou vysoká kvalita produktu, v prípade extrakcie ľadom bezpečný a jednoduchý spôsob, v prípade extrakcie alkoholom alebo butánom relatívne nízke náklady na výrobu olejov alebo koncentrátov. Metódy s rozpúšťadlami sú pomerne nebezpečné, pretože hrozí, že etanol nebude z extraktu úplne odstránený, podobne ako extrakcia horľavým butánom, zatiaľ čo metóda využívajúca nadkritický CO2 je pomerne drahá. Pozrime sa bližšie na výhody a nevýhody jednotlivých metód extrakcie v laboratórnych podmienkach.

 

Hlavné výhody extrakcie ľadu sú:

- nízke náklady na výrobu extraktu

- nie je potreba žiadne špeciálne vybavenie

- vysoká účinnosť - pri správnom postupe sa touto metódou získa pomerne veľké množstvo rastlinného extraktu

 

Nevýhodou extrakcie ľadu je, že nie je vždy praktická – v porovnaní s inými metódami spotrebuje veľa času a energie.

 

Hlavné výhody extrakcie CO2 sú:

- vytvorenie vysoko kvalitného produktu (jedná sa o jednu z mála metód, pri ktorej sa zo sušených rastlín nevytvárajú kontaminujúce látky, ako sú plesne alebo ťažké kovy)

- žiadny chlorofyl (ktorý môže dráždiť tráviaci systém)

- je to dobre známa a účinná metóda, ktorú používajú potravinárske a kozmetické firmy

- bezpečnosť - ako vo fáze extrakcie, tak pre kvalitu produktu (oxid uhličitý nie je toxický, v konečnom extrakte je z extraktu úplne odstránený)

 

Hlavné nevýhody extrakcie CO2 sú:

- nákladný proces výroby extraktu, ktorý môže ovplyvniť napr. cenu CBD oleja

- metóda je časovo náročná

- je potrebné špeciálne vybavenie a odborné znalosti

 

Hlavné výhody extrakcie alkoholu sú:

- je to relatívne lacná a rýchla metóda

- výsledné produkty sú k dispozícii za atraktívne ceny

- umožňuje extrakciu kanabinoidov v ich aktívnej a kyslej forme, rovnako ako terpénov, flavonoidov a chlorofylu

 

Hlavné nevýhody extrakcie alkoholu sú:

- riziko kontaminácie oleja zvyškami rozpúšťadiel

- vysoký obsah chlorofylu v konečnom produkte, ktorý dráždi tráviaci systém a spôsobuje horkú chuť

- strata účinných látok

- nízka kvalita výsledných produktov oproti CO2 extrakcii

 

Hlavné výhody extrakcie plynom sú:

- proces je relatívne lacný

- vyrába vysoko kvalitné konopné koncentráty (hašišové oleje)

- vysoká účinnosť metódy

 

Hlavné nevýhody extrakcie plynom sú:

- veľmi nebezpečná metóda kvôli použitiu horľavého plynu - butánu

 

Druhy konopných výťažkov

Konopné výťažky sú produkty, ktorých obľuba rastie. Ľudia ich používajú ako prevenciu aj ako pomoc pri liečbe rôznych ochorení. Rýchly rast odvetvia a vznik nových produktov preto nie je prekvapením. Aby sme si urobili lepšiu predstavu o tom, ako sa konopné výťažky delia, pozrime sa najprv na ich konzistenciu.

 

Z hľadiska konzistencie je možné konopné výťažky rozdeliť na:

- oleje (zvyčajne plnospektrálne, širokospektrálne, destiláty)

- konopné pasty (obvykle plnospektrálne)

- koncentráty (napr. kalafuna, kief alebo BHO - upozorňujeme však, že nie všetky koncentráty sa vyrábajú extrakciou)

- kapsule (zvyčajne plnospektrálne, širokospektrálne)

- sirupy, vodné roztoky (zvyčajne obsahujúce izoláty)

 

Všetky tieto termíny - plnospektrálne, širokospektrálne, destilát a izolát - sa líšia vzhľadom na rozmanitosť bioaktívnych látok v danom extrakte. Je potrebné si uvedomiť, že nasledujúce definície nie sú upravené žiadnym orgánom, ale ide o normy vypracované spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami, ktorí sa podieľajú na rozvoji konopného priemyslu a ktorí pôsobia nielen v Česku, ale aj po celom svete.

 

Podľa chemického profilu rozlišujeme nasledujúce typy extraktov:

Plnospektrálne oleje a pasty

Ide o príklad extraktu s najširším spektrom účinných látok. Ako názov napovedá, tento prípravok obsahuje celé spektrum účinných látok obsiahnutých v konopných kvetenstvách. Okrem CBD obsahuje celý rad ďalších kanabinoidov – látok charakteristických pre túto rastlinu – a tiež flavonoidy, terpény, fytosteroly, vosky a chlorofyl. Plné výťažky spektra majú tmavo zelenú farbu a sú označované ako výťažky najvyššej kvality, pretože sa riadia princípom synergie konopných zložiek.

 

Širokospektrálne oleje

Ide o trochu chudobnejší typ extraktu v porovnaní s plnospektrálnym, hoci obsahuje širokú škálu kanabinoidov dostupných v rastline, zvyčajne má aj terpény a flavonoidy, ale nemá charakteristické lipidy, vosky, chlorofyl a THC. Výťažky tohto typu sa často vytvárajú podobnými metódami ako plnospektrálne oleje, potom sa čistia a THC sa znižuje na nulové hodnoty. Niekedy sa tieto extrakty vytvárajú aj kombináciou izolátu CBD (prírodného alebo syntetického) s terpénmi. Najčastejšie sa vyskytujú vo forme tzv. „zlatého oleja“.

 

Destilát CBD

V porovnaní s plnospektrálnymi extraktmi sa jedná o oveľa chudobnejšiu formu oleja. Destiláty obsahujú iba vybrané kanabinoidy, najčastejšie je v tejto kategórii okrem CBD len niekoľko ďalších zlúčenín. Viacnásobná filtrácia tento prípravok úplne zbavuje terpénov, flavonoidov a fytosterolov. Destiláty sú ľahko žltkasté oleje obsahujúce takmer výhradne vysoké koncentrácie CBD, takže nespĺňajú požiadavky nevyhnutné pre synergické účinky.

 

Izolát CBD

Jedná sa o najčistejšiu formu extraktu CBD. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme bieleho prášku bez chuti, ktorý je možné rozpustiť v akejkoľvek základnej látke, ako je olej, glycerín, alkohol alebo voda. Prírodný izolát CBD je jednoducho samotný kanabidiol získaný z rastliny, izolovaný počas dlhodobého spracovania. Jeho zloženie je obvykle 99% čistého CBD. V prípade syntetického izolátu sa jedná o látku vytvorenú v laboratórnych podmienkach ako imitácia prírodného CBD.

 

BHO - butánový hašišový olej

Toto je príklad extraktu vytvoreného výhradne pomocou butánovej extrakcie. Hašišový olej sa vyrába kombináciou rastlinného materiálu z rastliny konope, takže je obzvlášť bohatý na kanabinoid THC, ktorý je známy svojimi účinkami meniacimi vedomie. Existuje mnoho typov BHO, ktoré sa líšia napríklad svojou štruktúrou: Shatter - olej so sklovitou štruktúrou, Crumble - krehkejšie verzie, alebo Wax vo forme vosku.

 

RSO - Rick Simpson Oil 

Tento konopný extrakt, nazývaný aj Fénixove slzy, spopularizoval jeho autor Rick Simpson ako liek na rakovinu kože. RSO je ďalším príkladom extraktu bohatého na THC, ktorý sa vyrába za použitia rozpúšťadla (s vysokým obsahom alkoholu, parafínu alebo benzínu). Stal sa obľúbeným konopným extraktom, ktorý používajú pacienti s rakovinou, a to aj preto, že spôsob výroby je pomerne jednoduchý. Nevýhodou tohto typu extrakcie je riziko, že v konečnom produkte zostane stopové, ale napriek tomu toxické množstvo rozpúšťadla.

 

Čo používame v Herbaluse?

U nás v Herbaluse využívame najnákladnejší, ale zároveň ten najkvalitnejší spôsob extrakcie, čo je superkritická CO2 extrakcia. Vďaka tomuto spôsobu extrakcie môžeme tvoriť vysoko kvalitné plnospektrálne oleje (fullspectrum) s nadštandardným obsahom kanabinoidov a vysokou účinnosťou.

Autor: Tomáš Konieczny