Legalizácia marihuany na Malte

|
CBD
Rastliny

Nielen v Amerike, ale aj v Európe sa začína stávať legalizácia konope častou témou.

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

Legalizácia marihuany na Malte

Maltská vláda sa ako prvá v Európskej únii rozhodla legalizovať pestovanie a držanie konope pre vlastnú potrebu. Podľa zákona budú môcť dospelí Malťania pri sebe nosiť až 7 gramov konope a doma si vypestovať až štyri rastliny. Fajčenie konope na verejnom priestranstve a v prítomnosti neplnoletých je však aj naďalej nezákonné.

 

Malta ako prvá krajina v EÚ legalizovala THC

Dňa 14. decembra 2021 maltskí poslanci odhlasovali zákon o legalizácii konope v krajine. Maltský prezident, George Vella, zákon podpísal o štyri dni neskôr, 18. decembra, a od tohto dňa zákon nadobudol platnosť, čím sa Malta stala prvou krajinou Európskej únie, ktorá legalizovala marihuanu.

 

Zákon podporilo 36 poslancov a proti bolo 27. Proti legalizácii sa postavila predovšetkým Maltská národná strana. Predseda strany, Bernard Grech, ktorý bol pôvodne za zmiernenie zákona, nakoniec vyhlásil, že zákon povedie iba k "posilneniu nelegálneho trhu, z čoho bude ťažiť organizovaný zločin".

 

Maltský minister pre výskum a inovácie vyhlásil, že vláda nepodporuje užívanie drog. Pripustil však, že "tvrdý prístup voči užívateľom konope je neprimeraný a nespravodlivý voči ľuďom, ktorí vedú príkladný život a nákupom konope pre vlastnú potrebu sa dostávajú do siete trestnej činnosti".

 

Distribúciou konope na Malte sa budú zaoberať zvláštne spolky, ktoré nesmú mať viac ako 500 členov. Každý maltský občan sa môže prihlásiť do tejto organizácie a dostať množstvo konope až sedem gramov denne a päťdesiat gramov mesačne.

 

Čo legalizácia konope na Malte obnáša?

Nová právna úprava konope umožňuje jeho rekreačné používanie. Dospelý maltézsky občan bude môcť:

 

  • mať pri sebe až sedem gramov konope
  • pestovať až štyri rastliny konope pre vlastnú potrebu

Fajčenie marihuany na verejných miestach je aj naďalej nezákonné. Za držanie viac ako siedmich gramov (do 28 gramov) hrozí pokuta až 100 eur. Za porušenie zákona o fajčení konope na nepovolených miestach hrozí pokuta až 235 eur. Fajčenie konope v prítomnosti neplnoletých je tiež zakázané a je trestané pokutou až 500 eur. Maloletí a mladiství, ktorí sú pristihnutí pri držaní marihuany, majú byť zaradení do osobitného plánu starostlivosti alebo liečby.

 

Maltský legislatívny proces vyvolal množstvo zmien, ktoré sa môžu rozšíriť aj do ďalších európskych krajín. Malta bola prvou krajinou, ktorá konope v EÚ legalizovala, ale rekreačné užívanie konope chcú povoliť aj Nemecko, Luxembursko a Švajčiarsko. Zmena postoja mnohých európskych vlád nasleduje po rozhodnutí OSN zaradiť konope na zoznam liečiv a nahradiť ním tak niektoré bežne využívané psychofarmaká. Predovšetkým tie, ktoré sú považované za potenciálne návykové a nebezpečné a majú malé alebo žiadne terapeutické využitie. V mnohých krajinách sa hovorí o legalizácii marihuany. Podľa odborníkov by takéto rozhodnutie mohlo priniesť značné zisky do štátnych rozpočtov a zároveň obmedziť aktivity na čiernom trhu. V Európe je za krajinu, kde sa konope užíva slobodne, považované Holandsko. V skutočnosti však ide skôr o politiku tolerancie. Držanie, pestovanie a distribúcia konope sú tu stále nezákonné. Holandsko však tiež rokuje o regulácii produkcie konope a možno aj o jeho legalizácii.

 

Legalizácia konope na Malte - zhrnutie

Malta legalizovala konope v decembri 2021, čo vyvolalo diskusiu medzi radom európskych vlád o uvoľnení zákonov, ktoré konope regulujú. Možnosť držania konope dospelými osobami na Malte bude aj naďalej regulovaná a bude sa vzťahovať iba na určité množstvo tohto produktu.

Autor: Tomáš Konieczny