Obsedantno-kompulzívna porucha - čo to je a ako ju liečiť?

|
Duševné zdravie

Obsedantno-kompulzívna porucha alebo tiež obsedantno-kompulzívna neuróza (skrátene OCD) je neurotické ochorenie, ktoré postihuje zhruba 2% ľudí. Aké sú jeho príčiny? A ako ho liečiť?

Tomáš Konieczny

Tomáš Konieczny

Zakladatel a jednatel

Zdieľajte článok:

Obsedantno-kompulzívna porucha - čo to je a ako ju liečiť?

Obsedantno-kompulzívna porucha je typ neurózy, ktorej hlavnými príznakmi sú trvalé (obsedantné) myšlienky a nutkavé (kompulzívne) správanie. Pacient si je vedomý, že koná iracionálne, ale musí sa podvoliť svojim obsesiam, aby aspoň na chvíľu unikol úzkosti.

 

Obsedantno-kompulzívne poruchy sú v odbornej literatúre stále častejšie označované ako obsedantno-kompulzívne poruchy. V bežnom jazyku sa však obvykle označujú ako obsedantno-kompulzívna neuróza.

 

Obsedantno-kompulzívna porucha - identifikácia, etiológia, behaviorálno-kognitívna terapia

Obsedantne kompulzívna porucha patrí medzi úzkostné poruchy, tj poruchy, ktorých základom je chronický stres. V prípade obsedantno-kompulzívnych porúch je priamym zdrojom problému iracionálna úzkosť, ktorej primárne príčiny môžu byť genetické, biologické alebo psychosociálne. Uvedomuje si však, že jeho vtieravé myšlienky a správanie nie sú riešením jeho problému. Naopak, vyvolávajú hanbu a z dlhodobého hľadiska prehlbujú úzkosť. Poskytujú však dočasnú úľavu, takže je ťažké im odolať. Ak máte podozrenie, že trpíte obsedantne kompulzívnou poruchou, overte si, či sa vás týkajú nasledujúce príznaky.

 

Príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy

Hlavnými príznakmi obsedantno-kompulzívnej poruchy sú vtieravé myšlienky, ktoré sa objavujú proti vôli človeka, a bezcieľnej činnosti, v ktorých si človek nedokáže zabrániť. Každý z týchto príznakov sa môže vyskytovať samostatne, ale zvyčajne spolu súvisia. Trvalo sa opakujú, spôsobujú silné nervové napätie, zvyšujú generalizované pocity úzkosti a často sťažujú bežné každodenné činnosti.

 

Obsedantné myšlienky sa objavujú automaticky a pacient ich vždy vníma ako nežiaduce, trápne alebo dokonca absurdné. Najčastejšie sa týkajú tém, ako je zdravie, sexualita, násilie alebo náboženstvo. Môžu tiež súvisieť s otázkami hygieny alebo poriadku.

 

Príklady vtieravých myšlienok sú:

 

 • strach z baktérií a možnosti ochorenia
 • obscénne alebo rúhavé myšlienky, ktoré sú v rozpore s citlivosťou a názormi chorého
 • impulzy k agresívnemu alebo kompromitujúcemu správaniu
 • úzkosť spojená s tým, že predmety nie sú usporiadané v určitom poradí

 

Nutkavému jednaniu v priebehu obsedantnej neurózy obvykle predchádzajú obsedantné myšlienky. Hoci sa pacient za svoje správanie hanbí a považuje ich za zbytočné, prežíva nepríjemné pocity, keď sa mu bráni. Úľava, ktorú pociťuje, keď sa podvolí svojmu nutkaniu, však netrvá dlho – nutkanie k vtieravej činnosti sa znovu objaví. To môže byť:

 

 • vyslovenie určitých slov alebo vykonanie určitej sekvencie úkonov
 • nadmerné umývanie rúk alebo vysávanie domácich spotrebičov
 • počítanie určitých predmetov alebo ich usporiadanie v určitom poradí
 • opakovaná kontrola vlastného jednania (napríklad či človek vypol plyn)

 

V prípade zhoršenej obsedantnej neurózy sú vyššie uvedené príznaky často sprevádzané vegetatívnymi príznakmi, ako sú: búšenie srdca, dýchavičnosť, tras rúk, bolesti hlavy, nevoľnosť. Neustále napätie a pocity trápnosti sú príčinou celkového zhoršenia nálady, stiahnutie sa z mnohých životných aktivít.

 

 

Príčiny obsedantno-kompulzívnej poruchy

Obsedantne kompulzívna porucha sa niekedy objaví náhle (pod vplyvom traumatickej udalosti), ale obvykle sa prejavuje postupne. Môže postihnúť osoby, ktorých príbuzní touto chorobou trpia. Niekedy súvisí s abnormálnym fungovaním určitých oblastí mozgu. Najčastejšie sa však obsedantno-kompulzívne poruchy objavujú u ľudí, ktorí:

 

 • sú veľmi ambiciózne, usilujúce sa o dokonalosť a zároveň sú nie príliš odolné voči stresu
 • boli vychovávaní veľmi prísnymi a náročnými opatrovníkmi
 • v detstve boli zaťažení povinnosťami neadekvátnymi ich veku (to sa týka napríklad detí z rodín s problémami s alkoholom).

 

Neliečená obsedantná neuróza môže - s dočasným zhoršením alebo zlepšením nálady - pretrvávať po celý život a výrazne znižovať jeho kvalitu. Pokiaľ sa vás teda týkajú vyššie popísané príznaky, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

 

Ako sa dá liečiť obsedantno-kompulzívna porucha?

Liečba obsedantno-kompulzívnej poruchy je zvyčajne dvojaká. Príznaky sa zmierňujú pomocou farmakoterapie, ktorá môže v prípade potreby pokračovať po celý život. Odporúčajú sa obvykle lieky používané pri depresii - lieky zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, ktoré znižujú nervové napätie a zlepšujú náladu pacienta.

 

Lieky zmierňujú obťažujúce príznaky choroby, ale neodstraňujú jej príčiny. Tieto problémy je možné riešiť pomocou psychoterapie. V súčasnej dobe sú najúčinnejšie metódy kognitívno-behaviorálnej terapie, napr. desenzibilizácia, tj vystavenie sa podnetom, ktoré kompulzie vyvolávajú. V bezpečných podmienkach terapie možno nežiaduce reakcie a obavy sprevádzajúce takéto situácie potlačiť.

 

Dôležitou súčasťou terapie je pochopenie vlastnej choroby. Okrem psychoedukácie, vďaka ktorej sa človek bojujúci s obsedantnou neurózou naučí všeobecné mechanizmy jej účinkov, je vhodné konfrontovať osobné problémy, ktoré sa stali príčinou poruchy. Tu môžu pomôcť metódy psychodynamickej terapie.

Autor: Tomáš Konieczny